1. Ochrana osobních údajů Klienta, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění a Nařízením (EU) 2016/679 (Nařízení GDPR).

2. Poskytovatel služby (dále též „Správce“) informuje Klienta, že za účelem naplnění smlouvy a povinností vyplývajících z daňových předpisů bude zpracovávat osobní údaje Klienta pouze po nezbytně dlouhou dobu, a to zejména: jméno a příjmení, poštovní adresa, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3. Pokud Klient souhlasil se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely na dobu neurčitou, bude Poskytovatel služby uchovávat osobní údaje po dobu trvání výše uvedeného souhlasu, a to jméno a příjmení, poštovní adresa, adresa elektronické pošty, telefonní číslo za účelem zasílání marketingových sdělení.

4. Pokud Klient souhlasil se zpracováním osobních údajů cookies pro účely marketingu, bude Poskytovatel služby uchovávat osobní údaje, a to IP adresa a údaje o chování Klienta v síti internetu za účelem optimalizace reklamních sdělení. Bližší informace jsou uvedeny v souhlasu s povolením cookies na webové stránce Poskytovatele služby.

5. Poskytovatel služby informuje Klienta, že může Poskytovatele služby (resp. Správce osobních údajů) požádat o opravu osobních údajů a jejich doplnění, omezení zpracování osobních a vymazání osobních údajů. Dále má též Klient právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost osobních údajů. V případě, že Klient souhlasil se zpracováním osobních údajů na základě dobrovolného souhlasu za účelem zasílání marketingových sdělení a zpracováním osobních údajů cookies, má Klient právo odvolat kdykoli tento svůj souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování daného osobního údaje založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

6. Zpracováním osobních údajů Klienta může Poskytovatel služby pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Poskytovatel služby informuje, že osobní údaje bez souhlasu Klienta předává třetím stranám, a to zejména za účelem plnění smlouvy, orgánům státu na základě zákonné povinnosti či rozhodnutí státního orgánu a za účelem služeb mailingu (zasílání reklamních sdělení).

7. Klient je oprávněn se dotázat, jak a kdy bylo s jeho osobními údaji nakládáno.

8. Poskytovatel služby informuje Klienta, že dozorovým orgánem, pokud se týká nakládání s osobními údaji, je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz. V případě, že je Klient přesvědčen o poškození jeho práv v souvislosti porušením právních předpisů upravujících nakládání s osobními údaji, může podat stížnost dozorovému orgánu.

9. Poskytovatel služby, obchodní společnost Odborné semináře pro obce, spol. s r. o., IČ: 60728736, se sídlem: Malinovského náměstí 603/4, 602 00 Brno, je správce osobních údajů. Kontaktní údaje:

- Korespondenční adresa: Odborné semináře pro obce, spol. s r. o., Malinovského náměstí 603/4, 602 00 Brno
- Emailová adresa: kurzy@oseminare.cz
- Za správce osobních údajů jedná ve věci zpracování osobních údajů zástupce Peter Kučera, jednatel společnosti

Jak Vám mohu pomoci?

Chci poradit s ovládaním

Zvýrazním všechny prvky stránky, pro které je dostupná nápověda a Vy si zvolíte ten, který chcete vysvětlit.

Chci napsat adminovi

Máte potíže s ovládaním, něco Vám nefunguje a nebo máte návrh na zlepšení? Napište adminovi.

Povolit vše Uložit Odmítnout Tento web používá cookies k zajištění potřebné funkcionality. Více informací »

Přeji si povolit: