Určeno pro účetní ÚSC a PO
Akreditace pro úředníky ÚSC
Datum 01. 01. 2023 - 30. 09. 2023
Město Praha
Místo Tyršův dům, Újezd 452
Cena 9 000 Kč/os. 1. pololetí
9 000 Kč/os. 2. pololetí

Poplatek za komisionální zkoušku: 2.500 Kč

V ceně semináře je zahrnuta výuka, přístup k videokurzům a e-učebnici vzdělávacího portálu, doplňující studijní materiály a drobné občerstvení (káva, čaj, voda).
V ceně není zahrnuto ubytování ani strava.
Studijní materiály Informační a vzdělávací portál www.ucetniportal.cz
- právní předpisy účetnictví státu
- videokurzy
- testy
- pracovní a studijní materiály
- elektronická učebnice účetních pojmů
- postupy účtování - webináře k vybraným tématům
Lektor/ka Ing. Alena Kučerová

Obsah

 • Zákon o účetnictví, vyhláška
 • Základní principy účetnictví
 • Dlouhodobý majetek, zásoby
 • Inventarizace, finanční kontrola
 • Náklady a výnosy obce a PO, rozvahové a výsledkové účty
 • Účetní uzávěrka
 • Hospodářský výsledek obce a PO
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC
 • Daňová soustava, daň z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků, DPPO
 • Daň silniční, DPH, daň z nabytí nemovitých věcí, daň z nemovitých věcí, zásoby
 • Zúčtovací vztahy – účtování pohledávek, účty časového rozlišení, dohadné účty
 • Zúčtovací vztahy – účtování závazků
 • Vlastní a cizí zdroje
 • Finanční účty a finanční majetek
 • Praktické příklady účetnictví obce a PO

  V PŘÍPADĚ ZÁJMU O STUDIUM KURZU PROSÍM VYPLŇTE NÁVRATKU V HARMONOGRAMU KURZU: BRNO, PRAHA
Objednat

Povolit vše Uložit Odmítnout Tento web používá cookies k zajištění potřebné funkcionality. Více informací »

Přeji si povolit: