distanční forma vzdělávání
Určeno pro úředníky ÚSC
Akreditace AK/PV-438/2014
Datum 31. 10. 2022
Město Distanční forma vzdělávání - online
Místo CELÁ ČR
Časový rozvrh 18 hodin
Období červen 2023 - květen 2024
Cena 3 690 Kč/os. běžná cena
2 190 Kč/os. cena pro odběratele informačního servisu pro obce a PO

Doplňující informace Distanční vzdělávání formou videokurzů, testů a metodických materiálů v e-učebnici uživateli k dispozici po dobu 12 měsíců
Lektor/ka Bc. Jitka Pohnerová, Ing. Alena Kučerová

Obsah

Vzdělávací předmět: České účetní standardy

 • Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek
 • Odpisování dlouhodobého majetku
 • Vlastní zdroje
 • Transfery
 • Účty a zásady účtování na účtech
 • Zásoby

Vzdělávací předmět: Dlouhodobý majetek

 • Oceňování dlouhodobého majetku
 • Účtování dlouhodobého majetku
 • Odpisování dlouhodobého majetku
 • Vyřazení dlouhodobého majetku
 • Reálná hodnota
 • Technické zhodnocení dlouhodobého majetku

Vzdělávací předmět: Náklady, výnosy, výsledek hospodaření

 • Náklady a výnosy
 • Časové rozlišení
 • Výsledek hospodaření

Vzdělávací předmět: Rozpočet

 • Rozpočtový výhled
 • Rozpočet
 • Závěrečný účet

Vzdělávací předmět: Inventarizace a účetní závěrka

 • Účetní závěrka – právní rámec
 • Etapy účetní závěrky
 • Inventarizace majetku a závazků

 

Objednat

Povolit vše Uložit Odmítnout Tento web používá cookies k zajištění potřebné funkcionality. Více informací »

Přeji si povolit: