online forma vzdělávání - webináře a videokurzy
Určeno pro účetní ÚSC a PO
Akreditace není akreditován
Datum 01. 11. 2022 - 18. 06. 2023
Město CELÁ ČR
Místo ONLINE WEBINÁŘE + VIDEOKURZY
Časový rozvrh 18 x 3 hodinové webináře
Období říjen 2022 - červen 2023
Cena 9 000 Kč/os. 1. pololetí
9 000 Kč/os. 2. pololetí

V ceně semináře je zahrnuta výuka formou online webinářů, přístup k videokurzům a e-učebnici vzdělávacího portálu, e-konference účastníků online kurzu a doplňující studijní materiály.
Studijní materiály Informační a vzdělávací portál www.ucetniportal.cz
- právní předpisy účetnictví státu
- videokurzy
- testy
- pracovní a studijní materiály
- elektronická učebnice účetních pojmů
- postupy účtování - webináře k vybraným tématům
Lektor/ka Bc. Jitka Pohnerová, Ing. Alena Kučerová
Smluvní podmínky Platba za kurz je hrazená ve dvou částech (faktura za 1. pololetí ve výši 9.000 Kč splatná do 30. listopadu 2022 a faktura za 2. pololetí ve výši 9.000 Kč splatná do 28. února 2023).
Při odhlášení se platba za kurz nevrací, účastník má nárok na zpracované studijní materiály a videokurzy k uvedenému kurzu.

Obsah

 • Zákon o účetnictví, vyhláška
 • Základní principy účetnictví
 • Dlouhodobý majetek, zásoby
 • Inventarizace, finanční kontrola
 • Náklady a výnosy obce a PO, rozvahové a výsledkové účty
 • Účetní uzávěrka
 • Hospodářský výsledek obce a PO
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC
 • Daňová soustava, daň z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků, DPPO
 • Daň silniční, DPH, daň z nabytí nemovitých věcí, daň z nemovitých věcí, zásoby
 • Zúčtovací vztahy – účtování pohledávek, účty časového rozlišení, dohadné účty
 • Zúčtovací vztahy – účtování závazků
 • Vlastní a cizí zdroje
 • Finanční účty a finanční majetek
 • Praktické příklady účetnictví obce a PO

   
Objednat

Povolit vše Uložit Odmítnout Tento web používá cookies k zajištění potřebné funkcionality. Více informací »

Přeji si povolit: