jednoletý kurz s možností ukončení komisionální zkouškou
Určeno pro úředníky ÚSC
Akreditace AKI./PV-1035/2005
Datum 23. 01. 2025 - 23. 10. 2025
Město Praha
Místo bude upřesněno
Časový rozvrh 9:00 - 14:30
Období leden 2025 - říjen 2025
Cena 12 000 Kč/os. 1. pololetí
12 000 Kč/os. 2. pololetí

Poplatek za komisionální zkoušku: 2.500 Kč

V ceně semináře je zahrnuta výuka, přístup k videokurzům a e-učebnici vzdělávacího portálu, doplňující studijní materiály a drobné občerstvení (káva, čaj, voda).
V ceně není zahrnuto ubytování ani strava.
Studijní materiály Informační a vzdělávací portál www.ucetniportal.cz
- právní předpisy účetnictví státu
- videokurzy
- testy
- pracovní a studijní materiály
- elektronická učebnice účetních pojmů
- postupy účtování - webináře k vybraným tématům
Lektor/ka Bc. Jitka Pohnerová, Ing. Alena Kučerová
Smluvní podmínky Platba za kurz je hrazená ve dvou částech (faktura za 1. část kurzu ve výši 12.000 Kč splatná do 15. ledna 2025 a faktura za 2. část kurzu ve výši 12.000 Kč je splatná do 31. června 2025).
Při odhlášení se platba za kurz nevrací, účastník má nárok na zpracované studijní materiály a videokurzy k uvedenému kurzu.

Obsah

 • Zákon o účetnictví, vyhláška
 • Základní principy účetnictví
 • Dlouhodobý majetek, zásoby
 • Inventarizace, finanční kontrola
 • Náklady a výnosy obce a PO, rozvahové a výsledkové účty
 • Účetní uzávěrka
 • Hospodářský výsledek obce a PO
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC
 • Daňová soustava, daň z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků, DPPO
 • Daň silniční, DPH, daň z nabytí nemovitých věcí, daň z nemovitých věcí, zásoby
 • Zúčtovací vztahy – účtování pohledávek, účty časového rozlišení, dohadné účty
 • Zúčtovací vztahy – účtování závazků
 • Vlastní a cizí zdroje
 • Finanční účty a finanční majetek
 • Praktické příklady účetnictví obce a PO

  V PŘÍPADĚ ZÁJMU O STUDIUM KURZU PROSÍM VYPLŇTE NÁVRATKU V HARMONOGRAMU KURZU: PRAHA, BRNO
Objednat

Povolit vše Uložit Odmítnout Tento web používá cookies k zajištění potřebné funkcionality. Více informací »

Přeji si povolit: