Určeno pro účetní a zastupitele obcí
Akreditace není akreditován
Časový rozvrh 9:00 - 13:30
Lektor/ka Bc. Jitka Pohnerová
Smluvní podmínky Pracovní materiál zašleme elektronicky před seminářem, přineste si jej prosím vytištěný na seminář.

Platbu prosím uhraďte na základě vystavené zálohové faktury.

Obsah

Odměňování členů zastupitelstva obce včetně příkladů zaúčtování

  • nároky dosavadních členů ZO, odchodné, nevyčerpaná dovolená
  • nároky nově zvolených členů ZO, souběh odměn ve volebním mezidobí, ustavující zasedání ZO
  • benefity, mimořádné odměny
  • vzory usnesení

Orgány obce a jejich kompetence

  • orgány obce, finanční a kontrolní výbor
  • pravomoci v odměňování členů ZO a v rozpočtovém hospodaření
  • oznámení o střetu zájmu

Volby

  • dotace na volby
  • odměňování volebních komisí

Povolit vše Uložit Odmítnout Tento web používá cookies k zajištění potřebné funkcionality. Více informací »

Přeji si povolit: