• Platnost znění: Od 1.5.2022


1. DŮLEŽITÉ LHŮTY


02.5.2022

přiznání k dani z příjmů za rok 2021 - nejzazší základní lhůta pro elektronické podání

12.5.2022  

výkaz FIN 2-12 M (nejpozději do 20. 5., kraj termín krátí)

25.5.2022   

DPH za duben 2022 – přiznání a kontrolní hlášení

31.5.2022   

platba daně z nemovitých věcí (viz níže)

AKTUALITY

VOLBY do ZO a senátu 23. - 24. 9. 20022 (dne 13. 4. 2022 vyhlásil prezident termín voleb )

  • ode dne vyhlášení voleb není možné provádět změny ve vymezení volebních okrsků
  • senátní obvody, v nichž se budou konat volby, jsou k dispozici na webu mvcr.cz
  • harmonogram lhůt na webu mvcr.cz  nebo v e-konferenci ZO,

Změna DPH - EKO-KOM (příjem z odměny od kolektivních systémů a autorizovaných obalových společností)

  • od 1. 4. 2022 je příjem za vytříděné složky komunálního odpadu předmětem DPH, a to i v případě odměny za vytříděné odpady z obalů (podrobněji v Informačním servisu a e-konferenci odpočet daně Eko-kom, obrat)

                       

Daň z příjmů právnických osob za obce

  • zkontrolovat či dodatečně zaúčtovat odvod daně 341 na pol. 5365 a současně příjem (výnos ze sdílené daně) pol.1122

 

Aktuálně do 30. 6. 2022:

Vzory usnesení o schválení závěrečného účtu - IS 4/2017 


2. PŘEZKUM HOSPODAŘENÍ S VÝHRADOU - NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ


Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření se projednává společně se závěrečným účtem obce.

Územní samosprávný celek, v jehož hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky, je povinen (dle § 13 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO):

a)         přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků

b)         stanovit lhůtu pro provedení nápravy

c)         do 15 dnů po projednání závěrečného účtu písemně informovat přezkoumávající orgán o nápravných opatřeních a lhůtě

d)         zaslat zprávu  o provedení nápravy – zpráva musí být přezkoumávajícímu orgánu zaslána ve lhůtě, kterou obec stanovila.


3. DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ


Obce mají povinnost hradit daň z nemovitých věcí pouze v případě, kdy se tento obecní majetek nachází na katastrálním území jiné obce.

Nemovitý majetek nacházející se ve vlastním katastrálním území obce je od daně osvobozen (zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí)


služba dostupná pro účastníky komplexního on-line vzdělávacího programu Hospodaření ÚSC
** služba dostupná pro účastníky informačního servisu pro obce a PO


4. ZVEŘEJNĚNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PO


týká se příspěvkových organizací zapsaných v obchodním rejstříku

  • povinnost zveřejnění účetní závěrky vyplývá ze zákona o účetnictví § 21a odst. 1
  • vyhledávání a nahlížení do sbírky listin obchodního rejstříku - www.justice.cz
  • informace k zveřejnění v e-učebnici zde, (starší informace IS 12/2014)
  • Protokol o nedoložení účetní závěrky PO, vzor zde

 


služba dostupná pro účastníky komplexního on-line vzdělávacího programu Hospodaření ÚSC
** služba dostupná pro účastníky informačního servisu pro obce a PO

Jak Vám mohu pomoci?

Chci poradit s ovládaním

Zvýrazním všechny prvky stránky, pro které je dostupná nápověda a Vy si zvolíte ten, který chcete vysvětlit.

Chci napsat adminovi

Máte potíže s ovládaním, něco Vám nefunguje a nebo máte návrh na zlepšení? Napište adminovi.

Rozumím Tento web používá cookies k zajištění potřebné funkcionality. Dalším použitím webu s tím souhlasíte. Více informací »