• Platnost znění: Od 1.6.2022


1. DŮLEŽITÉ LHŮTY


13. 6. 2022

výkaz FIN 2-12 M (nejpozději do 20. 6. - kraj termín krátí)

27. 6. 2022

DPH za květen 2022 – přiznání a kontrolní hlášení

30. 6. 2022

poslední termín ke schválení závěrečného účtu obce

30. 6. 2022

poslední termín ke schválení účetní závěrky za rok 2021

do 30. 6. 2022

povinnost veřejných funkcionářů podat průběžné oznámení za rok 2021 dle zákona o střetu zájmů

do 30. 6. 2022

požádat krajský úřad o provedení přezkoumání hospodaření obce za rok 2022 - dle § 4 zákona č. 420/2004 Sb.

do 30. 6. 2022

zaměstnavatel stanoví čerpání dovolené v době letních prázdnin viz níže

VOLBY

do 30. 6. 2022

stanovit počet členů zastupitelstva pro nové volební období dle § 67 a § 68 zákona o obcích (dochází-li ke změně)

do 19. 7. 2022

podání kandidátních listin do 16:00 hod (informace pro kandidáty mvcr.cz)

Seznam obvodů, v nichž se budou konat volby do senátu a další informace k volbám na webu mvcr.cz.


2. SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY


Není-li závěrka schválena v termínu do 30. 6., je považována za neschválenou § 28 vyhlášky č. 220/2013 Sb.

(Výsledek hospodaření zůstává neproúčtován na účtu 431 - doporučujeme analyticky označit a sledovat v příštích letech odděleně; lze zúčtovat s výsledkem hospodaření následujícího roku viz mfcr.cz dotaz 1/2019)

Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2021

  • protokol se sestavuje dle vyhlášky č. 220/2013 Sb.
  • protokol se předává elektronicky do CSÚIS do 31. 7. 2022

Videokurz Schvalování účetní závěrky*

Další odkazy / slovník

Závěrečný účet
Účetní závěrka - schvalování
Účetní závěrka PO a její schvalování


služba dostupná pro účastníky komplexního on-line vzdělávacího programu Hospodaření ÚSC
** služba dostupná pro účastníky informačního servisu pro obce a PO


3. ČERPÁNÍ DOVOLENÉ


  • čerpání dovolené určuje písemně zaměstnavatel alespoň 14 dní předem
  • čerpání dovolené v červenci a srpnu je vhodné určit nejlépe do 16. 6. 2022
  • alespoň jedna část dovolené musí činit nejméně 2 týdny vcelku
  • existuje-li stará nevyčerpaná dovolená z roku 2021, musí její čerpání určit zaměstnavatel nejpozději do 30. 6. 2022 - neučiní-li tak zaměstnavatel, má právo určit čerpání zaměstnanec - § 218 odst. 3 a 4 zákoníku práce

Dovolenou uvolněných členů ZO upravuje § 81a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (viz slovník)

Nevyčerpanou dovolenou ZO z roku 2021 doporučujeme vybrat (neproplácí se - a to ani v případě ukončení funkce při volbách v září 2022)

 

Jak Vám mohu pomoci?

Chci poradit s ovládaním

Zvýrazním všechny prvky stránky, pro které je dostupná nápověda a Vy si zvolíte ten, který chcete vysvětlit.

Chci napsat adminovi

Máte potíže s ovládaním, něco Vám nefunguje a nebo máte návrh na zlepšení? Napište adminovi.

Povolit vše Uložit Odmítnout Tento web používá cookies k zajištění potřebné funkcionality. Více informací »

Přeji si povolit: