• Platnost znění: Od 1.10.2021


1. DŮLEŽITÉ LHŮTY


13. 10. 2021

výkaz FIN 2-12 M k 30. 09. 2021 (nejpozději do 20. 10. - kraj termín krátí)

13. 10. 2021

výkazy mezitímní účetní závěrky k 30. 09. (max do 25.10. - kraj termín krátí)

15. 10. 2021

školství - Výkaz P1c-01 - o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství podle stavu k 30.9.2021

 • sestavuje se 1x ročně

 • nejprve organizace odešle výkazy P1-04 a následně i výkaz P1c-01

podrobnosti ke školním výkazům na webu MŠMT

 

19. 10. 2021 změna cestovních náhrad u benzínu automobilového 95 oktanů (nově 33,80 Kč/ l dle vyhl. 375/2021 Sb.)

25. 10. 2021

přiznání k DPH a kontrolní hlášení za září 2021

31. 10. 2021

platba zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele na IV. Q. 2021

září - listopad 2021 semináře Ministerstva vnitra ČR k proškolení obcí ve věci Sbírky právních předpisů ÚSC a některých správních úřadů (ve sbírce se budou vyhlašovat obecně závazné vyhlášky obcí a to od 1. 1. 2022 - podrobnosti web mvcr.cz)

 


2. VOLBY 2021


1.10.2021 konec lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu poštou nebo datovou zprávou
5.10.2021 dodání hlasovacích lístků voličům
6.10.2021 16:00 konec lhůty pro osobní podání žádosti o vydání voličského průkazu
6.10.2021 16:00 uzavření stálého a zvláštního seznamu voličů a předání okrskovým komisím
8.10.2021 dodání hlasovacích lístků okrskovým volebním komisím
08. - 09. 10. 2021 volby do PS PČR
zákaz volební agitace v okolí volební místnosti

ukončení činnosti OVK = 15 dnů ode dne vyhlášení výsledků voleb 

výplata odměny OVK = do 30-ti dnů od ukončení činnosti OVK

Odměny členům OVK se zvyšují o 500 Kč (u všech funkcí) - informace e-konference, IS 8/2021

Další materiály pro volební orgány k zajištění voleb včetně Směrnice Ministerstva vnitra o zajištění prostředků pro hygienicko-protiepidemická opatření ve volbách - na webu mvcr.cz


3. INVENTARIZACE 


Po odeslání mezitímní účetní závěrky sestavené k 30. 9. 2021 se přiblíží čas pro přípravu inventarizace a účetní závěrky. Mezi přípravné práce patří:

 • kontrola složitějších účetních případů, které nebyly v průběhu roku s jistotou zaúčtovány (vraťte se včas ke komplikovaným případům, jejichž kontrolu jste v průběhu roku odsunuli na později)

 • kontrola dotací - zjistěte termíny dokončení podpořených akcí, termíny vyúčtování  atd.

 • kontrola zaúčtování účetních případů o zařazení a vyřazení majetku v roce 2021 (zejména zkontrolujte, zda pohyby majetku jsou doloženy protokoly o vyřazení nebo protokoly o zařazení majetku do užívání)

 • kontrola majetkové evidence (zjistěte majetek, jehož zbývající doba odpisování je rok či dva - zvažte prodloužení odpisového plánu - toto lze provádět též v rámci inventarizace)

Slovník s odkazy:

Inventarizace 
Účetní závěrka a uzávěrka 
Účetní závěrka PO a její schvalování

Videokurzy:

Inventarizace a účetní závěrka


služba dostupná pro účastníky komplexního on-line vzdělávacího programu Hospodaření ÚSC
** služba dostupná pro účastníky informačního servisu pro obce a PO


4. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - SMĚRNICE


K 30. 9. 2021 se sestavuje mezitímní účetní závěrka a předává se do CSÚIS.

Již v tomto období je vhodné zahájit přípravné práce k roční závěrce. 

Doporučujeme při sestavení mezitímní účetní závěrky sledovat procesy:

 • předávání účetních dokladů k zaúčtování

 • předávání informací o majetku a transferech

 • kontroly zůstatků vybraných účtů

 • účetních postupů

 • a dalších.

Na základě zkušeností z předchozích let a aktuální mezitímní účetní závěrky doporučujeme připravit a schválit směrnici/ harmonogram účetní závěrky k 31.12. - upravit lhůty a povinnosti osob při předávání podkladů k zaúčtování na přelomu účetního období. Cílem je nastavit procesy a předávání informací tak, aby závěrka včetně inventarizace proběhla hladce za spolupráce všech dotčených zaměstnanců. .

Obecné informace k tvorbě vnitřních směrnic (zejména v oblasti účetnictví) jsou zpracovány formou videokurzů.


5. ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ


kontrola aktuálnosti střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022 -2024

 • výzva zastupitelům k zahájení přípravy nového výhledu a rozpočtu

Příprava návrhu rozpočtu na rok 2022

 • vychází z výhledu
 • aktualizuje údaje z výhledu dle potřeb a finančních možností obce

Rozpočtové hospodaření je komplexně zpracováno ve videokurzech - vhodné pro začínající úředníky i pro zastupitele.

Obdobné povinnosti rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu mají i zřízené příspěvkové organizace.

 


služba dostupná pro účastníky komplexního on-line vzdělávacího programu Hospodaření ÚSC
** služba dostupná pro účastníky informačního servisu pro obce a PO

Jak Vám mohu pomoci?

Chci poradit s ovládaním

Zvýrazním všechny prvky stránky, pro které je dostupná nápověda a Vy si zvolíte ten, který chcete vysvětlit.

Chci napsat adminovi

Máte potíže s ovládaním, něco Vám nefunguje a nebo máte návrh na zlepšení? Napište adminovi.

Rozumím Tento web používá cookies k zajištění potřebné funkcionality. Dalším použitím webu s tím souhlasíte. Více informací »