Kategorie pracovníků Zařazení do platové třídy
uklízeč 1.-2. uklízeč 1.06.06
školník 3.-6. školník 2.21.25
školník-správce budov
zajišťování údržby, oprav, revizí, prohlídek
a prověrek technické způsobilosti technické zajišťování
a organizace údržby a oprav ... rozsáhlých majetkových souborů

7. technický pracovník 1.04.08
 

8. technický pracovník 1.04.08

strojník-topič 1.-5. strojník-topič 1.06.05
kuchař, šéfkuchař
výroba a výdej běžných druhů teplých jídel
výroba technologicky náročných teplých jídel
a sle­dování výživových norem
výroba jídel v dietním režimu
organizace práce při výrobě jídel spojená s hmotnou
odpovědností, stanovování a provádění technolog. postupů
a kalkulací při rozsáhlé výrobě širokého sortimentu,
stanovování správnosti gastronomické skladby jídel

4. kuchař 2.05.02
5. kuchař 2.05.02
 

6. kuchař 2.05.02
7. kuchař 2.05.02

pracovník obchodního provozu
samostatná expedice zboží, výrobků
3. pracovník obchodního provozu 2.05.05
cukrář-moučníkář
výroba a výdej běžných druhů moučníků
a cukrářských výrobků
samostatné zhotovování všech cukrářských výrobků

4. cukrář-moučníkář 2.05.01
 

5. cukrář-moučníkář 2.05.01

vedoucí školní jídelny-součásti školy, školského za­řízení

vedoucí školní jídelny-součásti školy,
školského za­řízení - velkokapacitní s provozem na směny
nebo stravující strávníky
se zásadně rozdílnými stravo­vacími potřebami
7. - 8. provozář 2.05.06

7. - 9. účetní 1.02.03
9.  rozpočtář 1.02.04
9.  provozář 2.05.06
vedoucí školní jídelny-samostatného právního sub­jektu

vedoucí školní jídelny - samostatného právního sub­jektu - velkokapacitního

9. zajišťování financování organizace 1.02.05
 

10. sestavování rozpočtu organizace 1.02.04
11. finanční referent 1.02.05

   
Kategorie pracovníků Zařazení do platové třídy
ostatní profese:  
řidič
skladník
telefonista
vrátný
bezpečnostní pracovník
zahradník
šička-švadlena
pradlena
pochůzkář
mechanik
4.–6. řidič 1.06.09
2.–6. skladník 1.06.04
2.–7. telefonista 1.06.12
1.–3. vrátný 1.06.08
4.–7. bezpečnostní pracovník 1.06.11
4.–7. zahradník 2.18.07
3.–7. krejčí 2.21.03
1.–3. dělník prádelen a čistíren 2.21.16
1.–2. posel 1.06.02
4.–8. mechanik 2.12.10
4.–8. m. elektronických zařízení 2.12.11
4.–7. m. měřicích a regul. zařízení 2.12.12
3.–8. m. optických přístrojů 2.12.13
3.–7. m. hudebních nástrojů 2.21.04,05,07
3.–8. m. strunných hudebních nástrojů 2.21.06
administrativně-správní, spisové,
personalistické a ekonomické práce:
 
sekretářské práce
hospodářka - kumulace činností z různých povolání:                                   
 
4.–6. sekretář 1.01.02
5.–11. personální a platová agenda
7.–10. personalista 1.02.01
účetní práce:
práce mzdové účetní
majetková správa
pokladní služby
administrativní a spisové práce
ekonom

 
6.–10. účetní 1.02.03
7.–10. mzdový účetní 1.02.02
5.–11. referent majetkové správy 1.01.04
4.–7. pokladník 1.02.06
1.–7. administrativní a spis. pracovník 1.01.01
7.–11. finanční referent 1.02.05
rozpočtář 1.02.04
koordinační, projektový ... pracovník 1.01.12
odborný pracovník na škole (asistent školy)
pracovník vztahů k veřejnosti (dny otevřených dveří)
studijní referent
produkční (v konzervatoři)
bezpečnost práce
správa informačních a komunikačních technologií
(správa výpočetní techniky, sítě)
8.–9. referent ... 2.10.01
5.–9. pracovník vztahů ... 1.01.06
7.–8. personalista 1.02.01
7.–8. produkční, programový ... prac. 2.14.21
6.–9. bezpečnostní referent 1.01.11
7.–11. správce ICT 1.03.02
 
   
Kategorie pracovníků Zařazení do platové třídy
zdravotnické činnosti:

zdravotnický asistent, praktická sestra
zdravotní sestra

 

7.–9. zdr. asistent, prakt. sestra 2.19.12
9.–10. všeobecná sestra 2.19.13

sociální práce, sociálně-právní problematika
pečovatelská a obslužná péče
10.–12. sociální pracovník 2.08.02
4.–9. pracovník v sociálních službách 2.08.01

personální podpora škol:
chůva
školní asistent
 

 

4.–5. asistent pedagoga 2.16.05
10.–12. sociální pracovník 2.08.02
7.–8. personalista 1.02.01
4.–6. asistent pedagoga 2.16.05

tlumočník českého znakového jazyka
přepisovatel pro neslyšící
10.–13. tlumočník ... znakového jazyka 1.05.05
9.–11. přepisovatel pro neslyšící 1.05.06

 

 
 

Jak Vám mohu pomoci?

Chci poradit s ovládaním

Zvýrazním všechny prvky stránky, pro které je dostupná nápověda a Vy si zvolíte ten, který chcete vysvětlit.

Chci napsat adminovi

Máte potíže s ovládaním, něco Vám nefunguje a nebo máte návrh na zlepšení? Napište adminovi.

Povolit vše Uložit Odmítnout Tento web používá cookies k zajištění potřebné funkcionality. Více informací »

Přeji si povolit: