čj.: MF – 34 987/2020/1201 – ref. Ing. L. Maříková, Ing. R. Kotrba

Způsob převádění finančních prostředků ze státního rozpočtu (státních fondů) do rozpočtů obcí a krajů je stanoven v příloze usnesení vlády České republiky č. 1084/2002.

Způsob převádění dotací do rozpočtů obcí:

Obcím jsou dotace poskytovány prostřednictvím rozpočtů krajů, v jejichž obvodu leží příslušné obce, pokud není zákonem stanoveno jinak. Tato skutečnost vyplývá ze zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, kde je tato povinnost krajům dána v § 19 odst. 2, a z usnesení vlády č. 1084/2002.

Zaúčtování dotací pro obce obsažených ve finančních vztazích státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (dle přílohy č. 6 k zákonu o státním rozpočtu České republiky na rok 2021) kraj provede ve svém účetnictví následujícím způsobem:

• přijetí prostředků na příjmové položce 4112 s kladným znaménkem,
•  uvolnění prostředků obcím rovněž na položce 4112 se záporným znaménkem.

Způsob zaúčtování neinvestičních přijatých dotací ze státního rozpočtu (státních fondů) do rozpočtů obcí:

• Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (příloha č. 6 k zákonu o státním rozpočtu České republiky na rok 2021) – příjmová položka 4112,
• Účelové dotace z kapitoly VPS státního rozpočtu – příjmová položka 4111,
• Účelové dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu – příjmová položka 4116,
• Účelové dotace ze státních fondů – příjmová položka 4113.

Způsob převádění dotací do rozpočtů krajů:

Způsob zaúčtování neinvestičních přijatých dotací ze státního rozpočtu (státních fondů) do rozpočtů krajů:

• Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů (příloha č. 5 k zákonu o státním rozpočtu České republiky na rok 2021) – příjmová položka 4112,
• Účelové dotace z kapitoly VPS státního rozpočtu – příjmová položka 4111,
• Účelové dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu – příjmová položka 4116,
• Účelové dotace ze státních fondů – příjmová položka 4113.

Způsob převádění náhrad vyplácených podle zvláštních právních předpisů do rozpočtů krajů:

Zaúčtování náhrad nákladů vzniklých lékárnám spojených s likvidací léčiv a náhrad nákladů zdravotnických zařízení spojených s preventivními opatřeními v oblasti TBC:

přijetí finančních prostředků na položku 5811 – Poskytnuté náhrady se záporným znaménkem,
výdaj finančních prostředků na položku 5811 – Poskytnuté náhrady s kladným znaménkem.

Jak Vám mohu pomoci?

Chci poradit s ovládaním

Zvýrazním všechny prvky stránky, pro které je dostupná nápověda a Vy si zvolíte ten, který chcete vysvětlit.

Chci napsat adminovi

Máte potíže s ovládaním, něco Vám nefunguje a nebo máte návrh na zlepšení? Napište adminovi.

Povolit vše Uložit Odmítnout Tento web používá cookies k zajištění potřebné funkcionality. Více informací »

Přeji si povolit: