čj.: MF – 11 066/2021/1203 – 1 – ref. JUDr. A. Heřmanová

Na základě požadavku Českého statistického úřadu poskytlo Ministerstvo financí v letošním roce prostřednictvím krajů podle § 19 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtovýchpravidlech, některým obcím, městským částem a městským obvodům, uvedeným v příloze rozhodnutí č. j. MF-7460/2021/1201 ze dne 19. 3. 2021, neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu na práce spojené se sčítáním lidu, domů a bytů v roce 2021. Dotaci je možné použít na zajištění doprovodu sčítacím komisařům, a to konkrétně na

• platy zaměstnanců za práci přesčas na zajištění doprovodu sčítacímu komisaři České pošty (dále jen „ČP“) ve specifických objektech a lokalitách, včetně souvisejících výdajů na zdravotní a sociální pojištění;
• odměny vyplácené na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, uzavřených k zajištění doprovodu sčítacímu komisaři ČP ve specifických objektech a lokalitách, včetně souvisejících výdajů na zdravotní a sociální pojištění;
• úhradu faktur za práce a služby spojené se zajištěním doprovodu sčítacímu komisaři ČP ve specifických objektech a lokalitách, pokud byly vykonány právnickými osobami nebo podnikajícími fyzickými osobami.

Na základě dotazů některých obcí k financování sčítání v roce 2021 Ministerstvo financí informuje, že Český statistický úřad vypracoval k poskytnutým dotacím Jednotnou šablonu dopisů pro obce zajišťující asistenci pro sčítací komisaře, kterou obdržely obce, v nichž byly identifikovány specifické objekty vyžadující určitou formu asistence pro sčítací komisaře. Obdobně jako v minulých sčítáních se bude jednat o výdaje na zajištění doprovodu sčítacích komisařů obecní nebo městskou policií, nebo asistentů prevence kriminality pracovníků neziskových organizací či terénních sociálních pracovníků obcí ve vybraných objektech či lokalitách. Zajištění doprovodu pro sčítacího komisaře může být ve všech fázích terénních prací, tzn. včetně informační pochůzky nebo až při distribuci a sběru listinných sčítacích formulářů. Doprovod sčítacím komisařům zajišťují pouze ty obce, ve kterých si to sčítací komisař vyžádá. V případě nejasností doporučujeme obrátit se přímo na Český statistický úřad.

Poskytnutou dotaci jsou obce povinny finančně vypořádat v termínech a podle zásad stanovených ve vyhlášce č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání) a nepoužitou dotaci vrátit na účet Ministerstva financí. Obce, které nemusely uvedenou asistenci zajišťovat, vrátí celou dotaci.

Jak Vám mohu pomoci?

Chci poradit s ovládaním

Zvýrazním všechny prvky stránky, pro které je dostupná nápověda a Vy si zvolíte ten, který chcete vysvětlit.

Chci napsat adminovi

Máte potíže s ovládaním, něco Vám nefunguje a nebo máte návrh na zlepšení? Napište adminovi.

Povolit vše Uložit Odmítnout Tento web používá cookies k zajištění potřebné funkcionality. Více informací »

Přeji si povolit: