Webináře a videozáznamy

Webináře  a videozáznamy na aktuální témata

V této sekci najdete přehled všech námi pořádaných webinářů - videokonferencí pro účetní územních samosprávných celků a příspěvkových organizací.

Prezenční semináře / Podnadpis sekce semináře

Podvojné účetnictví pro ÚSC

jednoletý kurz s možností ukončení komisionální zkouškou

Období: září 2020 - květen 2021

Délka: 17 dnů

Webináře k DPH

VIDEOZÁZNAM WEBINÁŘE JE MOŽNÉ OBJEDNAT AŽ DO 31. 12. 2020 (K DISPOZICI JEJ BUDETE MÍT PO DOBU 10 DNŮ OD UHRAZENÍ OBJEDNÁVKY)

Období: listopad - prosinec 2020

Délka: 1 den

Rozpočtové hospodaření ÚSC a PO

VIDEOZÁZNAM Z WEBINÁŘE

Období: leden 2021

Délka: 1 den

Vybrané aspekty zdravotního pojištění aktuálně

WEBINÁŘ - VIDEOKONFERENCE

Období: říjen - listopad 2020

Délka: 1 den

Účtování a inventarizace účtů 401, 403, 407 a 408

Videozáznam z webináře

Období: listopad - prosinec 2020

Délka: 1 den

Tvorba vnitřních předpisů

Webinář shrnuje obecná pravidla tvorby vnitřních předpisů ÚSC a PO

Období: listopad - prosinec 2020

Délka: 1 den

Nebojte se online seminářů

Ukázka možností on-line studia. Návod jak využít webináře, videokurzy, audionahrávky a další on-line metodické pomůcky v účetnictví a rozpočtovém hospodaření ÚSC

Období: listopad - prosinec 2020

Délka: 1 den

Účetní závěrka

Webinář je přípravou k úspěšnému zvládnutí účetní závěrky roku 2020. Zabývá se přípravou a plánováním ročních uzávěrkových operací.

Období: listopad 2020

Délka: 1 den

Zákon o účetnictví

Období: prosinec 2020

Délka: 1 den

Vyhláška č. 410/2009 Sb., k provedení zákona o účetnictví

Období: listopad - prosinec 2020

Délka: 1 den

ČÚS č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech

Období: listopad - prosinec 2020

Délka: 1 den

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Období: listopad - prosinec 2020

Délka: 1 den

Rozumím Tento web používá cookies k zajištění potřebné funkcionality. Dalším použitím webu s tím souhlasíte. Více informací »